Tom de Ronde

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Tom de Ronde (Delft, 1997) studeert in 2021 af van de mime opleiding als mimer/fysiek acteur. In 2018 studeerde hij af als acteur aan de MBO Theaterschool Rotterdam. 


 

De pogende mens is een fenomeen wat vaak terug komt in het werk van Tom. Mensen die iets heel graag willen en misschien niet kunnen maar blijven proberen, waardoor er inventieve en ontroerende beelden ontstaan. En gekoppeld aan het pogen zit het existentialisme: blijven doorgaan ook al heerst er het bewustzijn van de zinloosheid van het bestaan. 

 

Tom speelt graag met de grens tussen volwassene en kinderen en bevraagt wanneer iets volwassen of kinderlijk is. Hij gelooft dat er in ons allen een kind zit die keuzes maakt in ons volwassen leven. We beseffen niet dat het kind in onszelf die keuzes maakt.

SSSLIP 

There should be a wall painted neatly.

This is the agreement.

The paint must look faultless.

The floors shouldn’t get too dirty either

and definitely not the clothes.

Please, not the clothes!

But suddenly red paint is being

smeared on someone’s lips instead of

lipstick and things are slowly getting

out of hand.


Ssslip is a children’s theatre

performance (8+) for young and old that

opens us up to a universe of desires,

urges and longing between two

characters. They look like adults but

they play like children. We wonder, are

they children, are they adults?


Makers and performers: Ruth Borg & Tom de Ronde

Advice: Willemijn Zevenhuizen & Jonathan Grima

Production: Sanne van Loenen

Light Design: Maarten van Burken

Photo's and poster: Anna Kieblesz


AFTER THE ECHO - A glittery ode to melancholy that grabs you by the balls


Mimespelers Nick Deroo en Tom de Ronde maken de fysieke beeldende mimevoorstelling After The Echo. Het wordt een ode aan de melancholie. Normaal wordt melancholie gezien als iets depressief. Wij tonen de kracht aan dat zich in melancholie bevindt. Hoe we allen worstelen met dat melancholisch gevoel en het net daardoor ons kan verbinden. Want als we allen dit voelen, dan kan het ons dichter bij elkaar brengen. De voorstelling is een beeldenstorm waar het publiek wordt in meegenomen. We vinden samen de melancholie, grijpen het bij de ballen en komen allen er meer verbonden uit. 

After The Echo staat gepland op het Amsterdam Fringe Festival begin september. De voorstelling zal plaatsvinden in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Nick en Tom verenigen zich voor het eerst als makers duo. Ze bundelen hun mimekrachten om hun fascinatie voor melancholie om te zetten in een beeldrijke voorstelling die ontroering, empathie en tonnen aan power oproept.


Dit najaar te zien op het Fringe festival Amsterdam.

8,9,10,11 september 2021


Concept, creation & performance: Nick Deroo & Tom de Ronde

Advisor: Fabián Santarciel de la Quintana

Sound Designer: Jethro Cooke

Light Design/Technical Assistance: Jasper Kayser

Production: Sanne van Loenen

Photos + Teaser: Joshua Walter