Erasmus Mackenna

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Erasmus MacKenna

Regie Opleiding


Gesprek met Oscar van den Boogaard


JUNK

Biografie

Erasmus Mackenna is een Schots-Nederlandse theaterregisseur en lichtontwerper. Hij is in Rotterdam (Nederland) geboren en in Dundee (Schotland) getogen. Zijn dubbele nationaliteit en culturele betrokkenheid gebruikt hij als een manier om voortdurend vanuit verschillende perspectieven naar zijn werk en de wereld om hem heen te kijken. Vanaf jongs af aan ontwikkelde Erasmus een liefde en diepe fascinatie voor activisme en idealisme. Zijn engagement bij de samenlevingen en kunstenvelden van zowel Schotland als Nederland leert hem veel over zijn urgentie en beïnvloedt zijn werk.

Per project en inhoud wordt gezocht naar een nieuwe passende werkwijze. Hierin staat het onderzoek en de communicatie met medekunstenaars centraal. De hiërarchische verhouding van Erasmus als regisseur tot zijn medekunstenaars en zijn artistieke processen ontwikkelt constant. Wat betreft de verhouding tot zijn publiek gelooft Erasmus in theater als middel om zijn publiek te leren een onderwerp te doorvoelen, ze bewust te laten worden en in beweging te brengen.

In zijn voorstellingen beeld Erasmus sociale en politieke systemen uit. Vervolgens toont hij hoe personages zich tot elkaar verhouden binnen en tot dit systeem. Dit doet hij middels vormgeving en spel waardoor het publiek zich constant zal blijven beseffen zich in het theater te begeven. Hij laat zien "hoe het theater werkt" en daarmee hoe de sociale en politieke systemen in de voorstelling werken. De blootlegging van het systeem is een poging om emancipatie teweeg te brengen; emancipatie voor zichzelf, zijn medekunstenaars, zijn personages en het publiek. Het werk van Erasmus is altijd een poging om in te leven in een ander, vaak de personages in het stuk; een poging voor zichzelf, zijn medekunstenaars en het publiek. Het werk van Erasmus is “a theatre of radical sensitivity”.

Erasmus behandelt vaak thema's die in onze huidige samenleving taboe zijn. Grote thema's in zijn werk zijn zelfmoord, verslaving, mentale gezondheid, zelfvernietiging, eenzaamheid, liefde, idealisme en solidariteit. De centrale vraag van zijn werk is: hoe overleef ik in de wereld die er is, en hoe bouw ik aan de wereld waar ik in geloof?