Jelt Pekaar

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Jelt Pekaar

TheaterdocentTijdens de opleiding Theatermaker/docent heb ik mij ontwikkeld tot een bepleiter voor een sterke positie van kunst- en cultuuronderwijs binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Mijn drijfveer is dat kunst- en cultuuronderwijs vaak als niet noodzakelijk worden gezien, waardoor zij langzaam afzwakken, of zelfs verdwijnen uit curricula in het primair- en voortgezet onderwijs. De combinatie van de opleiding Theatermaker/docent, de master Onderwijswetenschappen die ik de komende twee jaar aan de UvA ga volgen en mijn opgedane politieke ervaring, maken dat ik in de toekomst op praktisch, academisch en politiek gebied gespecialiseerd zal zijn in mijn doel om de noodzaak van kunst- en cultuuronderwijs te tonen en diens imago te versterken. Enerzijds ben ik door mijn politieke ervaring in staat om het beleidsmatige gesprek aan te gaan met scholen, beleidsmakers en de politiek. Anderzijds kan ik in de toekomst als kunstvakdocent met een onderwijswetenschappelijke achtergrond, scholen en (aankomend) docenten coachen in het ontwikkelen en toepassen van onderwijsmethoden die ten goede komen aan de kwaliteit van het kunst- en cultuuronderwijs. 

 

Theater Docent