The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

ER SCHUILT EEN HOOLIGAN IN MIJ

Project van:

NIELS VAN HEIJNINGEN


Vrijdag: 25.06.21

Aanvang: 21:30 (en daarna doorlopend te bekijken)

"In mijn gedachten spat ik uit elkaar
Of mijn gedachten spatten uit elkaar
Ik zie ze voor me
Flarden gedachten
Stukken woorden
Kleine letters
Gedachte na gedachte
Dat je zo veel kan denken
Ik"


De voorstelling is een deel van de gelijknamige tekst uit de bundel M2 van Sarah Ringoet.
Samen hebben we binnen een week een voorstelling in elkaar gezet die speelde op het mime afstudeer festival “Playtime”.


Tekst en spel advies: Sarah Ringoet

Camera en beeld regie: Alessio Reedijk

TRAILER